Анализ продукти и ценообразуване
Анализ продукти и ценообразуване се отнася към вашата продуктова листа, базата ви на ценообразуване, ниво на успешно планиране на дадените услуги и продукти. Целта на Level Up Consulting е да идентифицира кои услуги и продукти трябва да бъдат развити, кои са постигнали зрялост, как те могат да бъдат популяризирани на пазара за по-добра реализация и висока печалба.

Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538