Бизнес преговори
Според сферата на вашия бизнес и работна организация, Level Up Consulting ще ви предаде необходимите подходи и най-добри практики, чрез които да можете да разрешавате бизнес казуси или да водите преговори.

Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538