Пакетни услуги
Нов бизнес    
Новият бизнес трябва да стартира с ясна стратегия, която да обхваща всички важни аспекти за успех. Независимо дали пускате нов продукт към съществуващото ви портфолио, или искате да бъдете по-разпознаваеми на пазара като компания, Level Up Consulting ще работи, за да изгради устойчив план за стимулиране и растеж. Според поставените цели ще ви дадем краткосрочни и дългосрочни механизми, с които да се наложите като основен играч на пазара.

Бизнес анализ      
Анализ на дейността, приходите, разходите, процесите и ресурсите. С дадената информация Level Up Consulting ви предоставя нужната база за бъдещо развитие на портфолиото ви.

Бизнес стратегия    
Level Up Consulting ще разгледа и проучи, както вече съществуващите ви продукти и услуги, така и тези на конкуренцията. Ще вземем предвид цените, потенциалните приходи и разходи, други аспекти на пазара, за да създадем успешна стратегия за разрастването ви на желаните пазари.

Цялостно юридическо консултиране 
Независимо дали подхождате в бизнеса или сте изправени пред нови и по-сложни казуси, Level Up Consulting ще разгледа и ще направи необходимото, за да разреши правните ви казуси.

Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538