Проектов мениджмънт
Управлението на проекти е една от най-често срещаните дейности в една развиваща се фирма, независимо от сферата на дейност. Всяка организация, която разраства своя екип или покритие трябва да може да идентифицира приоритетите, ролите и отговорностите на членовете на своя екип според крайната цел, да определя темпото на работа, времето и усилията, които трябва да се влагат в отделните етапи на работа по един проект. Level Up Consulting ще ви даде дадените знания за това.

Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538