Джовани Вигано

Джовани е специалист по статистически, икономически и социални науки от университета Бокони, Милано.

Професор е в същия университет към магистърска програма “Количествени методи в социалните науки” за магистри по Икономика и управление на международни органиции.

Има значителен доказан опит в областта на държавните политики свързани с общественото здравеопазване. Провеждал е обучения, проучвания и развойна дейност, и също така е консултант за обществени инстуции от национален и международен мащаб.

Има 15 годишен опит в набирането на фондове за съвместни проекти, както и такива финансирани от Европейската комисия.

Expert funding and finance
Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538