Житомир Джунгуров

Над 15 години опит в разработването и управлението на мащабни проекти и програми в международно утвърдени организации като CARE International, Habitat for Humanity и други. Основател на Host Me, една от най – големите  и успешни компании за управление на имоти в България, както и на Клийнинг Солюшънс София. Експерт в изготвянето и реализирането на бизнес модели, маркетингови стратегии, проучванията и анализите. Външен консултант по проекти финансирани от международни донори, реализирани както от бизнес така и от неправителствени структури.

Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538