Йоанна Савова

С десетгодишен опит в индустрията на информационните технологии, Йоанна стартира и развива нови услуги на множество пазари по света. Тя е работила с предприятия, малък и среден бизнес, както и едни от най-големите ИТ компании и лидери на пазара в световен мащаб, с бизнес операции в Европа, Близкия изток, Азиатско-тихоокеанския регион, Съединените щати и Африка. Нейната работа с хора с разнообразен опит и идващи от различен културен произход й е дало допълнителни умения за намирането на най-подходящия подход за проучване на пазари, планиране на бизнес начинания, развиване на услуги и продукти, с цел адресиране нуждите на дадените пазари. Като експерт в развитието на бизнес стратегиите Йоанна е участвала в развитието и успешното осъществяване на продажби, маркетинг, развиване на продукти, проектно менажиране, които водят до устойчив растеж на бизнеса на фирми и доставчици на ИТ услуги по света.

COO and business development management
Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538