Огнян Друмев

Огнян Друмев има повече от 20 години професионален опит в проучванията и изследванията, разработването и реализирането на механизми за мониторинг и оценка, събирането и анализирането на информация/ база данни. Работил е по множество програми финансирани от международни донори като Европейската комисия, SDC, USAID, UNICEF, UNDP, ILO, CIDA. Предоставил е консултантски услуги по проекти както в България, така и в Северна Македония, Таджикистан и Киргизстан. Разработвал е програми и  обучения и е оказвал консултантска подкрепа и на множество държавни институции.

Expert IT and analysis
Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538