Тотка Спасова

Тотка е световно признат лидер и бизнес стратег в сферата на организирането на събития и откриването и оказването на подкрепа на таланти. През последните 3 години е била ръководител на UK for Success Resources, най-голямата компания за организиране на семинари в света, която е била уговорена за 8-цифрените цели за годишните приходи.

Тя също така подпомага и консултира компании за семинари в световен мащаб, както и оратори за това как да изградят работеща инфраструктура за своя бизнес, увеличавайки приходите и рентабилността си, докато прилагат най-новите маркетингови стратегии.

Нейните лидерски умения съчетават стратегическо мислене на високо ниво и силни организаторски умения, съчетани с разбиране на истинските дарби на всеки човек. През 2019 г. тя спечели Global Woman Award за лидерство за Великобритания.

Expert PR, events and talent management
Switch The Language

    Като експерти със значителен опит в различни сфери ние отлично разбираме от какво огромно значение е всеки един сегмент от бизнеса и не само, независимо дали се касае до стартираща компания или до по-нататъшното развитие и растеж на бизнеса.

    ТЕЛЕФОН

    + 359 893 009 538